Catechismo

Iscrizione anno catechistico 2012-2013

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampa

Carissimi,

Dopo la pausa estiva, il nuovo anno catechistico sta per iniziare. Lo inaugureremo, con una solenne celebrazione eucaristica durante la quale apriremo ufficialmente il nuovo anno pastorale e conferiremo il mandato ai catechisti. Vi aspettiamo, dunque, nel nostro Santuario DOMENICA 14 OTTOBRE ALLE ORE 10,00. Quest’anno per il catechismo ci saranno delle novità, leggete attentamente questo foglio.

 

Catechismo Organico 2011-2012

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampa

Ecco l'Organico catechistico 2011-2012

 

Catechismo Organico 2010-2011

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampa

Ecco l'Organico catechistico 2010-2011

   

Fine anno catechistico 2008-09

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampa

Siamo arrivati alla fine dell'anno catechistico, speriamo di essere stati esaudienti e capaci di trasmettere gli obbiettivi che ci eravamo prefissi di realizzare;
Finalmente, E' ARRIVATA L'ESTATE!!! periodo di spensieratezza, allegria e divertimenti, ma in questi momenti non dobbiamo mettere da parte DIO, che deve essere presente anche nelle calde e assolate giornate estive, perchè, come dice il nostro parroco "DIO NON VA IN VACANZA"

 imaggine sole

Mimma e Biagio  catechisti e collaboratori per il sito augurano a nome di tutti i catechisti
BUONE VACANZE E FELICE ESTATE A TUTTI !!!
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!!

 

Organico 2008-2009

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampa

Ecco l'Organico catechistico 2008-2009

 

   

Pagina 1 di 3

Ottavariu 29 Ago-5 Set

Primu Jornu - 29 Agosto

La gioia chiù preggiabili e stimata,
di l'Amatissima Matri ri Diu,
Maria Santa Virgini biata,
ca d'infiniti grazie n'arricchiu.
Divoti, chist'ottava l'am'a fari,
e l'ama fari nui cù divozioni,
e si cu divuzioni la faremu,
saremu scansati di li tentazioni.
Pi ottu jorna, comu vui sapiti,
cincu Paternostri recitati,
ricennu un Credu e un'Avimmaria,
si recita alla Virgini Maria.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

Secunnu jornu - 30 Agosto

Isula ri Sicilia furtunata,
stu pignu singulari n'arricchiu,
a spiaggia ri lu mari fui truvatu,
di chiù celesti manu lavuratu.
Beata l'arma c'a Maria avvicina,
nun ha paura ri li tentazioni,
cu ama a Maria, nostra Riggina,
avi l'eterna cunsulazioni.
Dunchi divoti ricurremu tutti,
a sta Gran Matri avemu a priari,
e la priamu cù na vuci pia,
la Matri ri Diu, o Maria.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

Terzu Jornu - 31 Agosto

Nà vota un turcu un cristianu pigghiau,
ddu cristianu era di la barbaria,
nissuna manu si ci firriau,
sulu la manu putenti ri Maria.
Stu galant'omu avennu ritruvatu,
lu ritrattu di Maria Santa ri l'Aritu,
u turcu la Virgini 'ùn canuscia,
e 'ntra na parti sporca la tinia.
Dda Gran Signura, tutta pulizia,
'ntra chiddu locu 'un ci vulia abbitari,
lu turcu apposta ddà la mittia,
e n'atra parti si faccia truvan.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

 

Quartu jornu - 1 Settembre

U turcu a ddu cristianu ci spiau,
tu mà diri com'è Virgini Maria.
Tu pigghia u specchiu chiù finu chi sia,
basta ca sia tuttu di na massa.
Tu guarda a iddu e iddu guarda a tia,
pari ca l'ummira tua dda rintra passa,
cussì fu Cristu 'ntra l'utru di Maria,
trasìu e nisciu e Virgini la lassau.
Chistu è ritrattu ri maga, iddu ricia,
e lu turcu la mannò a ghittari a mari,
l'unna ri l'acqua l'hannu ribbuttata,
e poi l'hannu 'a la Milicia truvata.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

Quintu Jornu - 2 Settembre

Curreru allura li capi maggiuri,
raperu chidda cassa ri valuri,
dicennu runni vinni sta sbraura,
Maria e la so santissima fiura.
Curreru tanti e tanti criaturi,
cechi, surdi, storpi, zoppi e muti,
virennu chidda cassa ri valuri,
ci vinni a tutti quanti la saluti.
E nui divoti ricurremu tutti,
a sta Gran Matri avemu a priari,
e la priamu cù n'à vuci pia,
la Matri ri Diu, o Maria.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

 

Sestu jornu - 3 Settembre

Un jornu c'era un timpistusu mari,
la navi granni viulenza fici,
griraru tutti e dissiru, o Matri mia,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
Patruni e marinari quasi morti,
ricurreru a sta Granni Imperatrici,
e un Ancilu cci mannau Pi riparu,
e tutti la vita si salvaru.
Mentri lu carru lu so cursu runa,
partiu pi la campagna cu li voi,
nì la cappella ri Santu Siroru,
ni la cappella ri Santu Siroru

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

Settimu Jornu - 4 Settembre

Di la Turchia fù stramannata,
a spiaggia ri lu mari fu truvata,
di chiù celesti manù lavurata,
‘ntra la Milicia vosi esseri acchianata.
E li divoti cà n'a firi pura,
'ntra la Milicia turnati foru,
vedennu 'ntra la Milicia n'a gloria,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
Sicilia spingìu parma e curuna,
edificau un tempiu a gloria sua,
e ci ficiru un abitu r'oru,
alla Matri ri Diu, o Maria.

Brochure

Scarica il pieghevole  dell'Ottavariu

Ottavu jornu - 5 Settembre

Cari divoti nui priamu tutti,
e la priamu nui divotamenti,
ca grazie nni fici'nfinitamenti,
cà nun li possu iu spicificari.
Alla Matri ri Diu ringraziamu,
cà tutti a peri scausi ni partemu,
e la priamu cà nà vuci pia,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
E ora c'à l'ottava già finiu
Maria l'Oritana in celu acchianau,
li porti ri lu celu li rapiu,
e chiddi ri l'infernu li sirrau.

Finale

Ancili e Santi facemu stu cantu,
Viva la Spusa ru Spirttu Santu.
- Bis -

Brochure

Scarica il pieghevole dell'Ottavariu