Ottavariu da Maronna di l'Aritu

Le celebrazioni in onore della Madonna hanno inizio con l'ottavario, che da alcuni anni si svolge in forma comunitaria. Ogni sera, dopo la Santa Messa, la comunità parrocchiale porta una copia del quadro della Madonna per le vie del paese, recitando il Rosario e cantando le lodi della Santa Vergine. Già si sente nell'aria l'atmosfera della festa. Ma è già dal mattino presto che si innalzano le prime lodi alla Madonna. All'alba si sente lontana e indistinta una musica e un canto in dialetto stentato. Due cantori, accompagnati dalla fisarmonica, davanti ad ogni casa cantano la storia della Madonna o di qualche suo miracolo. Così per otto mattine.

Primu Jornu

La gioia chiù preggiabili e stimata,
di l'Amatissima Matri ri Diu,
Maria Santa Virgini biata,
ca d'infiniti grazie n'arricchiu.
Divoti, chist'ottava l'am'a fari,
e l'ama fari nui cù divozioni,
e si cu divuzioni la faremu,
saremu scansati di li tentazioni.
Pi ottu jorna, comu vui sapiti,
cincu Paternostri recitati,
ricennu un Credu e un'Avimmaria,
si recita alla Virgini Maria.

Secunnu jornu

Isula ri Sicilia furtunata,
stu pignu singulari n'arricchiu,
a spiaggia ri lu mari fui truvatu,
di chiù celesti manu lavuratu.
Beata l'arma c'a Maria avvicina,
nun ha paura ri li tentazioni,
cu ama a Maria, nostra Riggina,
avi l'eterna cunsulazioni.
Dunchi divoti ricurremu tutti,
a sta Gran Matri avemu a priari,
e la priamu cù na vuci pia,
la Matri ri Diu, o Maria.

Terzu Jornu

Nà vota un turcu un cristianu pigghiau,
ddu cristianu era di la barbaria,
nissuna manu si ci firriau,
sulu la manu putenti ri Maria.
Stu galant'omu avennu ritruvatu,
lu ritrattu di Maria Santa ri l'Aritu,
u turcu la Virgini 'ùn canuscia,
e 'ntra na parti sporca la tinia.
Dda Gran Signura, tutta pulizia,
'ntra chiddu locu 'un ci vulia abbitari,
lu turcu apposta ddà la mittia,
e n'atra parti si faccia truvan.

Quartu jornu

U turcu a ddu cristianu ci spiau,
tu mà diri com'è Virgini Maria.
Tu pigghia u specchiu chiù finu chi sia,
basta ca sia tuttu di na massa.
Tu guarda a iddu e iddu guarda a tia,
pari ca l'ummira tua dda rintra passa,
cussì fu Cristu 'ntra l'utru di Maria,
trasìu e nisciu e Virgini la lassau.
Chistu è ritrattu ri maga, iddu ricia,
e lu turcu la mannò a ghittari a mari,
l'unna ri l'acqua l'hannu ribbuttata,
e poi l'hannu 'a la Milicia truvata.

Quintu Jornu

Curreru allura li capi maggiuri,
raperu chidda cassa ri valuri,
dicennu runni vinni sta sbraura,
Maria e la so santissima fiura.
Curreru tanti e tanti criaturi,
cechi, surdi, storpi, zoppi e muti,
virennu chidda cassa ri valuri,
ci vinni a tutti quanti la saluti.
E nui divoti ricurremu tutti,
a sta Gran Matri avemu a priari,
e la priamu cù n'à vuci pia,
la Matri ri Diu, o Maria.

Sestu Jornu

Un jornu c'era un timpistusu mari,
la navi granni viulenza fici,
griraru tutti e dissiru, o Matri mia,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
Patruni e marinari quasi morti,
ricurreru a sta Granni Imperatrici,
e un Ancilu cci mannau Pi riparu,
e tutti la vita si salvaru.
Mentri lu carru lu so cursu runa,
partiu pi la campagna cu li voi,
nì la cappella ri Santu Siroru,
ni la cappella ri Santu Siroru

Settimu Jornu

Di la Turchia fù stramannata,
a spiaggia ri lu mari fu truvata,
di chiù celesti manù lavurata,
‘ntra la Milicia vosi esseri acchianata.
E li divoti cà n'a firi pura,
'ntra la Milicia turnati foru,
vedennu 'ntra la Milicia n'a gloria,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
Sicilia spingìu parma e curuna,
edificau un tempiu a gloria sua,
e ci ficiru un abitu r'oru,
alla Matri ri Diu, o Maria.

Ottavu Jornu

Cari divoti nui priamu tutti,
e la priamu nui divotamenti,
ca grazie nni fici'nfinitamenti,
cà nun li possu iu spicificari.
Alla Matri ri Diu ringraziamu,
cà tutti a peri scausi ni partemu,
e la priamu cà nà vuci pia,
la Matri ri l'Aritu, o Maria.
E ora c'à l'ottava già finiu
Maria l'Oritana in celu acchianau,
li porti ri lu celu li rapiu,
e chiddi ri l'infernu li sirrau.


Finale


Ancili e Santi facemu stu cantu,
Viva la Spusa ru Spirttu Santu.
- Bis -

Scarica il piegevole con l'Ottavariu da Maronna di l'Aritu

Vedi anche

© 1998-2024 Santuario Madonna della Milicia. All Rights Reserved | Design by Achille Scaravalle | Privacy e Coockie